Home

Alfa Bèta Consult Alkmaar B.V. (Alfa Bèta Consult) is opgericht in mei 2003. De voorloper van Alfa Bèta Consult startte in 2001 onder de naam Brouwers adviesbureau. Alfa Bèta Consult wil met haar naam aangeven dat er bij de dienstverlening zowel aandacht is voor de mensen die kwaliteit willen leveren (de alfa-zijde) als de formele toetsing van procedures en resultaten (de bèta zijde).

Diensten

Kwaliteitszorg
Alfa Bèta Consult ondersteunt onderwijsinstellingen bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en examinering.

Training
Alfa Bèta Consult verzorgt trainingen voor beginnende en gevorderde auditoren en onderwijskundig medewerkers.

Toezicht
Alfa Bèta Consult controleert, namens toeziende organen, of instellingen en opleidingen voldoen aan bepaalde maatstaven waardoor deze in aanmerking komen voor erkenning en financiering.

Dienstverleners

Theo Brouwers
Theo is de hoofduitvoerder van diensten bij Alfa Bèta Consult.
Theo is tevens eigenaar en directeur van de B.V.

Partners van Alfa Bèta Consult
Bij grote projecten werkt Theo samen met ervaren partners.