Trainingen

Alfa Bèta Consult verzorgt trainingen voor beginnende en gevorderde auditoren en onderwijskundig medewerkers. In de praktijkgerichte trainingen wordt gebruik gemaakt van casusmateriaal afkomstig van de opdrachtgever.  De omvang van een training wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Gebruikelijk is een tweedaagse training met de volgende eigenschappen.

Titel Auditen voor beginners
Inhoud Visie op auditen
Voorbereiden van een audit (documentenstudie)
Uitvoeren van een audit (gesprekken voeren, observeren)
Rapporteren
Titel Auditen voor beginners
Niveau HBO+
Lengte 2 dagen, of anders in overleg met opdrachtgever.
Doelen Kennis van het waarderingskader van de onderwijsinspectie en dat van de eigen onderwijsinstelling
Inzicht in het auditproces
Een houding als critical friend aannemen
Vaardigheid in het gesprekken voeren, observeren en rapporteren
Doelgroep Beginnende auditoren
Aanvangsniveau Minimaal HBO
Vrijstellingenbeleid Niet van toepassing
Studiebelasting Voorstudie van het waarderingskader vergt minimaal 8 uur. De cursus zelf duurt 2 keer 8 uur. In totaal is de studiebelasting dus 24 uur.
Speciale voorwaarden Geen
Studiemateriaal Alfa Bèta Consult levert de hand-outs van de presentaties. Casusmateriaal wordt door de opdrachtgever zelf aangeleverd. De trainer ontvangt dit materiaal minimaal 1 week voor aanvang van de cursus.
Kwalificaties Iedere deelnemers aan de cursus ontvangt een schriftelijk bewijs van deelname, ondertekend door de cursusleider. Het bewijs bevat de logo’s van opdrachtgever en Alfa Bèta Consult.
Examens Er worden in het kader van deze cursus geen examens afgenomen.
Eindtoetsen Er worden in het kader van deze cursus geen eindtoetsen afgenomen.

 

Recente opdrachtgevers