Toezicht

Alfa Bèta Consult controleert, namens toeziende organen, of instellingen en opleidingen voldoen aan bepaalde maatstaven waardoor deze in aanmerking komen voor erkenning en financiering.

Opdrachtgevers

logo_OCW

Opdrachtgever van αβ-consult
Inspectie van het onderwijs

Dienst van αβ-consult
Uitvoeren van inspecties naar de kwaliteit van opleidingen en instellingen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)

Toelichting
Theo Brouwers is lid van de invalpool van inspecteurs. Hij voert als deel van een inspectieteam onderzoeken uit in het kader van de Staat van de Instelling (tot 2017) en onderzoeken naar Bestuur en Opleidingen (vanaf 2017).

Periode
2007-heden

SchoolLeiders

Opdrachtgever van αβ-consult
Schoolleidersregister Primair Onderwijs

Dienst van αβ-consult
Panelsecretaris NVAO

Toelichting
De panelsecretaris schrijft het rapport dat wordt opgesteld naar aanleiding van een onderzoek dat is gericht op het erkennen van een schoolleidersopleiding primair onderwijs. De secretaris maakt zelf geen deel uit van het panel. Het betreft specifieke onderzoeken van het schoolleidersregister zelf alsook onderzoeken in opdracht van Instellingen of Hogescholen die deze opleidingen verzorgen. In 2015: Stenden Hogeschool, Windesheim, Penta Nova en Magistrum.

Periode
vanaf 2015